Zaključni izpiti – nadaljevalni tečaj za gasilca

Na željo tečajnikov se zaključni izpiti prestavijo na SOBOTO, 05.03.2011 s pričetkom ob 16:00 uri. Izpiti bodo potekali v prostorih nekdanje osnovne šole v Radmirju (Gmajna).

Vsi predavatelji, ki so predavali se imenujejo v izpitno komisijo ( Petkovič Marko, Križnik Gregor, Cigale Boštjan, Terbovšek Bogomir, Vrečar Tomaž, Zadnik Rudi, Štiglic Franc). Komisija se sestane pol ure pred pričetkom izpitov ob 15:30 uri.

Tečajnik in člani izpitne komisije morajo biti na izpitu obvezno oblečen in označen v skladu s pravili gasilske službe (delovna gasilska obleka).

Prosim, da se vse tečajnike ter predavatelje obvesti o zaključnih izpitih.

Morebitni izostanki članov izpitne komisije se morajo NUJNO javiti (pravočasno)!

Naprošam tudi vsa PGD, ki še niso poravnala finančne obveznosti za tečaj, da to storijo do postavljenega roka.

Vodja tečaja: VGČ Jarnovič Marjan

Shranjeno v: Izobraževanje, Obvestila, ključne besede: , , .

Dodaj odgovor

*