Vabilo na občni zbor GZ ZSD

Na podlagi Statuta in sklepa Upravnega odbora GZ ZSD Mozirje z dne 21.3.2011 sklicujem redni, letni Občni zbor Gasilske zveze Zgornjesavinjske doline, ki bo v soboto 02. aprila 2011 ob 18.00 uri v prostorih ZKZ – Restavracija »GAJ« v Mozirju.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora
  • Delovnega predsedstva
  • Zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  • Verifikacijske komisije
 3. Sprejem poslovnika o delu Občnega zbora GZ ZSD Mozirje
 4. Poročila
  • Predsednika
  • Poveljnika
  • Komisije za delo z mladino
  • Komisije za delo z ženami
  • Komisije za delo z veterani
  • Blagajnika
  • Nadzornega odbora
  • Verifikacijske komisije
 5. Razprava po poročilih
 6. Sprejem zaključnega računa za leto 2010
 7. Sprejem programa dela GZ ZSD za leto 2011
 8. Sprejem finančnega načrta GZ ZSDza leto 2011
 9. Nadomestne volitve v Upravni odbor GZ ZSD
 10. Podelitev priznanj
 11. Pozdravi gostov
 12. Razno

Pričakujemo Vašo zanesljivo udeležbo!
Za vse gasilce je udeležba obvezna v svečanih uniformah !

NA POMOČ !

Predsednik GZ ZSD Mozirje
Janko Žuntar l.r.

Shranjeno v: Obvestila, Ostalo, ključne besede: .

Dodaj odgovor

*