Sestanek za vajo Mozirska planina 2011

VSEM PGD V GZ ZSD MOZIRJE TER PGD LETUŠ, ŠMARTNO OB PAKI IN PAŠKA VAS

POMEMBNO OBVESTILO ZA POVELJNIKE PGD

Sestanek poveljnikov PGD GZ ZSD Mozirje ter poveljnikov PGD Letuš, Šmartno ob Paki in Paška vas za izvedbo vaje “Mozirska planina 2011”

bo v

sredo, 18. maja 2011 ob 17.00 uri v prostorih PGD Mozirje

Na sestanku bomo še enkrat na kratko osvežili sam potek vaje ter po potrebi razčistili morebitne nejasnosti.

Vse predpostavke za izvedbo vaje ostanejo enake kot lani.

Prilagamo vam še enkrat gasiski načrt vaje, postavitev gasilskih enot in načrt zvez.

Iztiskajte si samo skupni radijski imenik, ostale dokumente dobite pred pričetkom vaje.

Za vse morebitne nejasnosti se obračajte na povejnika GZ ZSD Mozirje Bric Slavka na 041-783-430 ali e-mail brics@siol.net

Udeležba na sestanku je za vse poveljnike zgoraj navedenih PGD obvezna, v primeru zadržanosti pošljite na sestanek svojega namestnika ali podpoveljnika !!

Poveljnik GZ ZSD Mozirje

Bric Slavko, vgč 1.st. l.r.

Shranjeno v Obvestila.

Dodaj odgovor

*