Podelitev posebnih priznanj na 5.plenumu GZS v Kopru

V soboto, 28. maja 2011, je bilo v Kopru 5. redno zasedanje Plenuma Gasilske zveze Slovenije – najvišjega organa med dvema Kongresoma.

Seja, ki so ji prisostvovali tudi številni visoki gostje, je bila razdeljena na delovni in svečani del. V prvem delu so delegati sprejeli poročilo o izvajanju programa dela in porabi sredstev Gasilske zveze Slovenje s finančnim poročilom za leto 2010 ter poročili Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije in revizorske hiše o poslovanju v preteklem letu. Sprejeli so tudi spremembe Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah ter pobudo za začetek postopka dopolnitve Statuta Gasilske zveze Slovenije. Predstavljen je bil projekt Učnega centra gasilske mladine v Fiesi, ki so ga delegati podprli.

Med prejemniki najvišjega priznanja tudi Zgornjesavinjčan

V svečanem delu zasedanja, ki so ga kulturno obogatili Obalni komorni orkester in povezovalec Daniel Cek, so prisotne nagovorili Tomaž Gantar, vodja kabineta župana MO Koper, dr. Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo RS in Anton Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki je tudi podelil najvišja gasilska priznanja za življenjsko delo v gasilstvu – Kipec gasilca in priznanje Matevža Haceta. Kipec gasilca so prejeli Metka Erjavec, Janko Drozg, Roman Krajner in Janez Liponik, priznanje Matevža Haceta pa Franc Černelič, Janko Turnšek in Marijan Zaviršek.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, še posebej pa Romanu Krajnerju (PGD Nazarje), saj je prvi prejemnik kipca gasilca v GZ Zgornjesavinjske doline.

Shranjeno v: Obvestila, Ostalo, ključne besede: , , , , .

Dodaj odgovor

*