Upravni odbor

Predsednik GZ ŽUNTAR JANKO
Namestnik predsednika GZ IVAN PRISLAN
Tajnik GZ BOŽIDAR KRIŽNIK
Član upravnega odbora GZ MIRO BREZOVNIK
Praporščak GZ EDVARD PORT
Član upravnega odbora GZ VINKO BENEDIK
Član upravnega odbora GZ MITJA VAVDI
Član upravnega odbora GZ TADEJ KOTNIK
Član upravnega odbora GZ BOŠTJAN CIGALE
Član upravnega odbora GZ JOŽE BREZNIK
Član upravnega odbora GZ SANDI RAHTEN
Član upravnega odbora GZ DEJAN UGOVŠEK
Član upravnega odbora GZ TONI NOVAK
Član upravnega odbora GZ GREGOR KROPOVŠEK
Član upravnega odbora GZ DOMEN BELE
Član upravnega odbora GZ ŽAN ZAVOLOVŠEK
Član upravnega odbora GZ UROŠ CERAR
Član upravnega odbora GZ DAMIJAN NERAT
Član upravnega odbora GZ ANTON PEČOVNIK
Član upravnega odbora GZ BARBARA ŽLEBNIK
Član upravnega odbora GZ BOŠTJAN ROBNIK
Član upravnega odbora GZ DARJA ACMAN
Član upravnega odbora GZ FRANC MATJAŽ
Član upravnega odbora GZ PETER BREZOVNIK