Nadzorni odbor

Predsednik nadzornega odbora BOJAN ŠTRUKELJ
Član nadzornega odbora MIRAN KREFL
Član nadzornega odbora JOŽE ŽERAK