Komisija za delo z veterani

Predsednik komisije MATJAŽ FRANC
Član komisije ŠPENDE FRANC
Član komisije PODBREŽNIK FRANC
Član komisije JUVAN FRANC
Član komisije ROP IVAN
Član komisije LEVER STANKO
Član komisije SOVINŠEK FRANC
Član komisije TEVŽ ZDRAVKO
Član komisije VUČKO JOŽE
Član komisije BASTELJ PETER
Član komisije PEČOVNIK ANTON
Član komisije PODBREŽNIK RAJKO
Član komisije ROBNIK JANEZ
Član komisije OREŠNIK PETER
Član komisije TAJNŠEK STANKO