Častno razsodišče

Predsednik častnega razsodišča JURIČ MARINKO
Član častnega razsodišča GOVEK FRANC
Član častnega razsodišča REMŠAK JOŽE
Član častnega razsodišča PREPROTNIK GREGOR
Član častnega razsodišča ZIDARN JOŽE