Čistopis posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev

Komisija za izdelavo splošnih aktov je pri preverjanju izvirnika Posebnih pravil gasilske službe v Reviji Gasilec z objavljenim besedilom v Reviji Gasilec (nov-dec 2010) ugotovila redakcijske napake pri objavi, zato bomo v januarski številki Revije Gasilec objavili redakcijske popravke besedila.

V januarski številki Revije Gasilec bomo v informatorju objavili tudi ČISTOPIS Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Oba dokumenta sta objavljena tudi na spletni strani www.gasilec.net

Čistopis Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so bila sprejeta 23.10.2010 na seji Plenuma GZS in so začela veljati 21.12.2010 ,pa vam pošiljamo tudi v prilogi.

Prosimo, da si shranite ta čistopis pravil in s tem seznanite tudi vaše člane.

Posebna pravila GS prostovoljnih gasilcev – Čistopis (.doc, 495 KB)

Z gasilskimi pozdravi,
Gasilska zveza Slovenije

Shranjeno v Obvestila, Ostalo.

Dodaj odgovor

*