O zvezi

Gasilska zveza Zgornjesavinjske doline s sedežem v Mozirju je bila ustanovljena leta 1955 in je skupaj s še 115 gasilskimi zvezami članica Gasilske zveze Slovenije. V njo se povezuje preko Sveta Savinjsko-Šaleške regije, katerega članice so še gasilske zveze Šaleške doline, Žalca in Prebolda.

V našo zvezo je vključenih 15 prostovoljnih gasilskih društev iz sedmih občin Zgornjesavinjske doline (Gornji grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava), ki so po novi lokalni razdelitvi nastale iz bivše občine Mozirje in tvorijo zaokroženo geografsko celoto.

Trenutno štejemo skupaj s pionirji, mladinci, člani in veterani okrog 2700 aktivnih članov med katerimi je tudi veliko žena. Operativnih članov je preko 750.

Gledano po kategorijah imamo 8 PGD 1. kategorije (Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, Okonina, Radmirje, Nova Štifta, Bočna, Šmartno ob Dreti in Gorica ob Dreti), 6 PGD 2. kategorije (Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji, Luče, Solčava in Gornji grad) ter PGD Mozirje, ki je v 3. kategoriji.

V zadnjih letih so vsa PGD veliko postorila na področju izobraževanja ter opremljanja z zaščitno in drugo gasilsko opremo za kar gre zahvala tudi vsem sedmim občinam, ki zagotavljajo potrebna finančna sredstva. Tudi vozni park se je zelo posodobil, skrajšali so se časi izvozov na posamezne intervencije.

Na operativnem območju zveze se poleg vseh vrst požarov v zadnjih letih vse pogosteje srečujemo z naravnimi in drugimi nesrečami kot so poplave in neurja. PGD naše gasilske zveze so vedno pripravljena na posredovanje tako na svojih operativnih območjih kot tudi na celotnem območju Zgornjesavinjske doline ter po potrebi drugod po Sloveniji.

Na tekmovalnem področju pa v zadnjih letih prav gotovo največ uspehov dosegajo mladi gasilci iz PGD Rečica ob Savinji, ki so leta 2009 v kategoriji mladincev, dosegli odlično 4. mesto na gasilski olimpiadi v Ostravi.

Predsednik GZ: Janko Žuntar, gč 2.st.
Poveljnik GZ: Miro Brezovnik, vgč 1.st.

Statut GZZSD (2009)